Helhetlig tenking – effekt og rimelig

Helhetlig tenking – effekt og rimelig

Det beste resultatet og det mest kostnadseffektive opplegget oppnår du ved en helhetlig tenkning når du utvikler kommunikasjon og markedsmateriell. Dette gjelder også for å oppnå synlighet og merkevarebygging raskt.

Det beste resultatet og det mest kostnadseffektive opplegget oppnår du ved en helhetlig tenkning når du utvikler kommunikasjon og markedsmateriell. Dette gjelder også for å oppnå synlighet og merkevarebygging raskt.

Nedenfor finner du eksempler på komplette markedsføringskonsepter

som vi har utviklet.

Nedenfor finner du eksempler på
komplette
markedsførings-
konsepter.

som vi har utviklet. 

Din viktigste kommunikasjonskanal

Din viktigste kommunikasjonskanal

Nettsiden er din virksomhets motor i kommunikasjonen mot kundene, den skal være synlig og bygge merkevaren din. Når vi utvikler nettsider har vi fokus på at siden skal gi et riktig bilde av virksomheten, være profesjonell, relevant og brukervennlig.

Under finner du eksempler på nettsider som vi har utviklet.

Nettsiden er din virksomhets motor i kommunikasjonen mot kundene, den skal være synlig og bygge merkevaren din. Når vi utvikler nettsider har vi fokus på at siden skal gi et riktig bilde av virksomheten, være profesjonell, relevant og brukervennlig.

Under finner du eksempler på nettsider som vi har utviklet.

Målrettet og målbart

Målrettet og målbart

Med digital markedsføring kan du utforme budskapet slik at det treffer målgruppen på rett sted og til rett tid. Digital markedsføring er aktuell, dynamisk og målbar!

Med digital markeds-
føring kan du utforme budskapet slik at det treffer målgruppen på rett sted og til rett tid. Digital markedsføring er aktuell, dynamisk og målbar!

Firmaets fysiske avtrykk

Firmaets fysiske avtrykk

Trykksaker har flere funksjoner i en helhetlig kommunikasjon. En brosjyre kan distribueres til kunden via post, deles ut, eller som et nedlastbart dokument på nett. Sammen med nettside og markedsføring i digitale flater en viktig del av profil – og merkevarebyggingen.

Nedenfor finner du eksempler på grafisk design som vi har utviklet.

Trykksaker har flere funksjoner i en helhetlig kommunikasjon. En brosjyre kan distribueres til kunden via post, deles ut, eller som et nedlastbart dokument på nett. Sammen med nettside og markedsføring i digitale flater en viktig del av profil – og merkevarebyggingen.

Nedenfor finner du eksempler på grafisk design som vi har utviklet.