Vi leverer sammensatte og spesialtilpassede løsninger til den enkelte kunde innen trykksaker, websider og digital markedsføring. Vårt mål er å utvikle gode og effektive salgs- og markedsføringsløsninger som fører til økt oppmerksomhet, innflytelse og bedre resultater for våre kunder og deres produkter og tjenester.

Vi leverer sammensatte og spesialtilpassede løsninger til den enkelte kunde innen trykksaker, websider og digital markeds-føring. Vårt mål er å utvikle gode og effektive salgs- og markedsførings-løsninger som fører til økt oppmerksomhet, innflytelse og bedre resultater for våre kunder og deres produkter og tjenester.

Digital Markedsføring

Digital markedsføring

Strategisk rådgivning

Markedsføringsstrategi handler om å kjenne sin mottaker, sitt budskap og valg av kommunikasjonsform.

Hvem snakker du til?

Hva vil du si?

Hvordan skal det sies?

Dette er spørsmål vi hjelper deg å finne svar på som gir grunnlaget for veien videre.

I nær dialog med kunden skreddersyr vi deres markedsføring med ett mål for øye; nå ut til folk!

Sosiale medier (SoMe)

Sosiale medier er kommet for å bli! Vi anbefaler din virksomhet å være synlig og til stede på kanaler som Facebook og Instagram. På disse plattformene kan du informere, påvirke og være i dialog med dine kunder på en annen måte enn tradisjonell markedsføring. Innleggene kan være rent informative og de kan være målrettet reklame avgrenset til geografiske områder, kjønn, interesse og til ulike tider.

Vi har bred erfaring med innholdsmarkedsføring og kampanjer i sosiale medier – også YouTube og LinkedIn.

Google Ads

Hver eneste dag søker nordmenn opptil 50 millioner ganger på Google. Dette er kanalen å vise seg frem i! Med en klar strategi og rett annonsering kan din bedrift komme på førstesiden og nye kunder kan finne deg raskere. Google Ads er en annonseform som øker trafikken til ditt nettsted.

Vi utvikler strategi, søkeord, annonser og bruker analyseverktøy for å overvåke og måle effekt ved markedsføringen.

E-postmarkedsføring

Å sende nyhetsbrev eller et godt tilbud via e-post er ansett som en av de mest effektive tiltakene innenfor digital markedsføring. Vi administrerer oppsettet og bidrar med visuell utforming og informerer om gjeldene lovverk for markedsføring via e-post. Vi benytter oss av MailChimp for nyhetsbrevsmarkedsføring.

Innholdsmarkedsføring

En større del av nettavisenes artikler kjenner vi som «Content Marketing». Det er innhold som etterligner redaksjonelt stoff, men som i realiteten er en annonse. Innholdsmarkedsføring kan også være blogginnlegg på egen nettside der innholdet er skrevet for å bli funnet i Google søk. Vi bistår med tekstinnhold, utforming og valg av publiseringsflate.

Se et eksempel på «Content Marketing» her.

Google Analytics

Alle nettsider som vi utvikler kobles til Google Analytics. Hensikten er å måle trafikk inn til nettsiden. Hvor kommer besøkende fra? Fra kampanjer på sosiale medier eller har de søkt på Google og klikket seg inn derifra? Hvor gamle er de? Kjønn? Hvilke del av landet bor de i? Hvilke undersider går de inn på? Og hvor lenge blir de på siden? Alt dette får vi svar på ved å analysere trafikken inn til nettsiden. Hensikten er å finne ut om det vi gjør er målsatt og lære mer om målgruppen vår. Informasjon brukes til forbedringer av kampanjer og endringer på nettsiden.

Webdesign

Webdesign

Nettsider

Vi lager nettsider som er øyenfallende, tilpasset alle flater og enkle i bruk! Vårt fokus er på å skape webløsninger som er tilrettelagt for deg og dine kunder, at du er synlig, og sørger for at din presentasjon på nett fremstår både profesjonell og sikker.

Vi bruker WordPress i våre webløsninger.

Søkemotoroptimalisering (SEO)

Søkemotoroptimalisering handler om å gjøre innholdet på nettsiden synlig i søkemotorer gjennom såkalt organisk trafikk. Tekst og foto skal samsvare med det bruker søker etter på nett. Vi bistår med utforming av tekstinnhold og optimalisering av bildefiler slik at nettsiden blir synlig i relevante søk.

Grafisk design

Grafisk design

Logo og profil

Den visuelle identiteten er virksomhetens signatur. Sammen med farger og fonter bygger vi en tydelig og sterk profil som er med på å styrke merkevaren til din virksomhet.

Trykksaker

Vi har lang og bred erfaring med grafisk design og produksjon. For oss er kvalitet på produktet viktig og vi samarbeider tett med våre underleverandører. Vi produserer blant annet brosjyrer, kataloger, annonser, plakater, messemateriell og displaymateriell til butikker. I dag fungerer grafisk design også som supplement til digitale flater.

Andre tjenester

Andre tjenester

Fotografi

I en verden der alle tar bilder blir det desto viktigere å skille seg ut med gode bilder der lys, komposisjon og fargevalg er utført av profesjonelle aktører.

Å ha gode fotografier på nettsiden, sosiale medier og andre annonser og kampanjer er avgjørende i konkurransen om kundens oppmerksomhet.

Vi tar bilder i alle sjangre: produkt, miljø- og modellfoto.

Retusj

Gjennom 30 år har vi opparbeidet oss en bred kompetanse innenfor faget; retusjering.

Å retusjere et bilde handler om å perfeksjonere, om å finpusse. Eksempler på dette er fargejustering og forsterke eller fjerne detaljer i et fotografi, innenfor sjangre som produkt-, modell- og miljøfoto.

Når vi jobber med produkter som klokker og smykker er vi opptatt av å gjengi korrekt glans i overflater og smykkestener slik at de fremstår på best mulig måte.

Film

Film og animasjon forteller et komplekst budskap på en effektiv måte. Vi bruker film og animasjon som et tillegg i presentasjoner, nettsider og i sosiale medier.

Dyktige samarbeidspartnere

Dyktige samarbeids-partnere

Vi i SSR har et stort nettverk av profesjonelle samarbeidspartnere. Vi samarbeider med tekstforfattere, fotografer, designere og animatører, og vi jobber tett med trykkerier og produsenter som leverer alle former for trykksaker, skilt og dekor.

Kun det beste er godt nok for våre kunder!