Stølehalvøya nettsiden på en PC skjerm, tablet og mobil.

Stølehalvøya boligområde

I dette kulturlandskapet, lokalisert i Grimstad, skal det bygges 250 nye boliger.

Stølehalvøya skal bli Grimstads nye bydel i vest!

I dette kulturlandskapet, lokalisert i Grimstad, skal det bygges 250 nye boliger.
Stølehalvøya skal bli Grimstads nye bydel i vest!

Høsten 2019 startet vi å skreddersy en strategi for markedsføringen. Vi har utviklet profilen til byggeprosjektet og laget prosjektets nettside med leilighetsvelger, en presentasjon av boligene, nyhetsmodul og sider på sosiale medier. Vi har også laget en mal for prospekt på de ulike boligene slik at kunden får all nødvendig informasjon.

Høsten 2019 startet vi å skreddersy en strategi for markedsføringen. Vi har utviklet profilen til byggeprosjektet og laget prosjektets nettside med leilighetsvelger, en presentasjon av boligene, nyhetsmodul og sider på sosiale medier. Vi har også laget en mal for prospekt på de ulike boligene slik at kunden får all nødvendig informasjon.
Stølehalvøya boligområde logo med mørkeblå bakgrunn
Stølevarden boligområde prospekt
Stølevarden boligområde prospekt
Stølevarden boligområde prospekt

Nettsiden er dynamisk og oppdateres når boliger blir solgt og nye boliger legges ut.

Vi har jevnlig kampanjer på sosiale medier og på den måten sørger vi for å fange og holde folks interesse.

Nettsiden er dynamisk og oppdateres når boliger blir solgt og nye boliger legges ut.
Vi har jevnlig kampanjer på sosiale medier og på den måten sørger vi for å fange og holde folks interesse.
Stølevarden boligområde på facebook.
Stølevarden boligområde på facebook.