Hva skal til for å forbedre hjemmesiden – din viktigste markedsføringskanal?

Hjemmesiden er helt sentral i din kommunikasjon med kunder, samarbeidspartnere og omverdenen forøvrig. Mange vil faktisk si at hjemmesiden er vår tids viktigste markedsføringskanal. Det er viktig at hjemmesiden etterlater et godt og seriøst inntrykk, og at innholdet er relevant i forhold til den informasjon brukeren søker. Vi i SSR reklamebyrå har kompetanse og erfaring og kan bidra til at din digitale markedsføring får større verdi.

Hjemmesiden er din viktigste markedsføringskanal

Fra hjemmesiden din har du mulighet til å vise din profil, informere, engasjere og selge dine varer og tjenester. Derfor er det viktig at du er bevisst hva hensikten med hjemmesiden er. Likevel er designet viktig for at du skal skille deg ut i mengden, og at innholdet kommer klart fram så tidlig som mulig.

Hovedbudskapet

Du har bare noen få sekunder på deg for å fange leserens interesse. Derfor må du presentere ditt viktigste budskap så tydelig og interessevekkende som mulig. Sørg derfor for at det er synlig uten at brukeren må scrolle ned for å finne hovedbudskapet.

Mobiltilpasset

Hjemmesiden må være bygget opp for å tilfredsstille lesevaner på mobile enheter. Det betyr at de er vant til å scrolle nedover. Fortsatt er det viktig at hovedbudskapet kommer høyt oppe på siden. I tillegg bør det være flere infopunkter som gir respons (”call-to-action”) nedover forsiden. Disse bør være utformet slik at innholdet fremstår logisk, ryddig og interessevekkende.

Designet

Tenk på hva leseren er ute etter. Det er viktigere å gi brukeren svar enn å fortelle i det vide og brede om hvor fantastiske produkter og tjenester du har. Tenk heller hva som skal til for at leseren bruker mer tid på siden din. Lær deg å kjenne dine målgrupper og sett deg i deres sted. Hvilken informasjon er viktigst og hvilke produkter og tjenester er mest etterspurt. Fokuser på dette og lag lenker som leder leseren videre – eller får leseren til å ta en beslutning (”call-to-action”).

Tydelig kontaktinformasjon

De fleste som oppsøker en hjemmeside gjør det for å finne kontaktinformasjon: Personer, telefonnummer, e-post, åpningstider og stedsangivelse med kjøreanvisninger, gjerne med kart. Det er viktig å plassere denne informasjonen lett tilgjengelig for brukerne. Det skader ikke å gjøre kontaktinformasjonen personlig. Bilde av virksomhetens personer tydeliggjør at det står mennesker bak hjemmesiden og at de er lette å få i tale.

Virksomhetsbeskrivelse

Om oss- siden er for mange en viktig informasjonskilde. Her har du mulighet til å beskrive virksomhetens historikk og fremtidsvisjoner. For mange er virksomhetens forretningsidé, visjoner og verdier viktig informasjon som bidrar til å danne seg et bilde av en fremtidig leverandør, samarbeidspartner eller oppdragsgiver.

Oppdater innholdet ofte

En hjemmeside som det ikke skjer noe på signaliserer at dette er noe som ikke har prioritet. I tillegg vil søkemotor-roboten til Google ”gå forbi” en hjemmeside som er ”død”, og mulighetene for å bli funnet via Google-søk reduseres betydelig. Vi anbefaler faktisk at alle hjemmesider bør ha en nyhetsmodul hvor webansvarlig regelmessig publiserer relevant stoff (nyheter, tips, tilbud, etc.).

Helt avslutningsvis vil vi nevne noe som gjør nettopp en nettside så viktig for din bedrift er du blir synlig på Google. Er man ikke synlig der går man glipp av mange potensielle kunder.

Var dette interessant? Det koster ikke noe å ta kontakt for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan gjøre hjemmesiden til din viktigste markedsføringskanal.