Tilgjengelighetserklæring for SSR Reklamebyrå

Vi har en målsetning om å ha en høy grad av Universell Utforming på våre nettsider, for at flest mulig har lett tilgang til vårt innhold.

Denne erklæringen gjelder for ssr.no. Tallene er oppdatert den 09. januar 2024.

Tilgjengelighet/Accessibility

Vi bruker Siteimprove til å kontinuerlig måle i hvilken grad nettsiden vår oppfyller kravene til tilgjengelige nettsider (Universell Utforming). Verktøyet gir oss en «Accessibility Score (Tilgjengelighetspoeng)»  som viser i hvilken grad nettsiden samsvarer med standardene i WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines).

De ulike elementene på nettsiden er sjekket, inkludert skjemaer, bilder og linker.

Tilgjengelighets poengsum for ssr.no

ACCESSIBILITY SCORE: 100 av 100 poeng.
WCAG-nivå A – score 100/100
WCAG-nivå AA, score 100/100
WCAG-nivå AAA, score 100/100

Kilde: Siteimprove.

Merknader:

Videoen som er på nettsiden er ikke synstolket.

Hvordan si ifra om manglende tilgjengelighet?

Er det noe som ikke fungerer som det skal, eller som er språklig vanskelig å forstå? Er det noe som hindrer funksjonalitet, eller går du glipp av innhold på vår nettside? Vi setter pris på tilbakemeldinger om tilgjengelighet.

Her kan du ta kontakt: arnfinn@ssr.no