"Alternativ til vold" brosjyre.

Alternativ til vold

Trykksaker og grafisk design kan ha mange funksjoner og ulike mål. Det kan være ren reklame eller det kan være informasjon som i dette tilfellet.

Trykksaker og grafisk design kan ha mange funksjoner og ulike mål. Det kan være ren reklame eller det kan være informasjon som i dette tilfellet.
"Alternativ til vold" brosjyre.
"Alternativ til vold" brosjyre forside.

For Alternativ til Vold var oppdraget å utvikle brosjyrer som deles ut ved presentasjoner og distribueres ved ulike helseforetak som legekontor. Målet er å gi god informasjon om problematikken og informere mottakeren hvor man kan få hjelp.

For Alternativ til Vold var oppdraget å utvikle brosjyrer som deles ut ved presentasjoner og distribueres ved ulike helseforetak som legekontor. Målet er å gi god informasjon om problematikken og informere mottakeren hvor man kan få hjelp.
"Alternativ til vold" brosjyre.
"Alternativ til vold" brosjyre.