ALEXANDER – logo og merkevareprofil for merkevaren ALEXANDER for Nordic Collections innbefatter også utvikling av hjemmeside, brosjyrer, annonsemaler og butikkmateriell til forhandlere.