Hjemmesiden – din viktigste markedsføringskanal

Fra hjemmesiden din har du mulighet til å vise din profil, informere, engasjere og selge dine varer og tjenester. Derfor er det viktig at du er bevisst hva hensikten med hjemmesiden er.