Project Description

PAN jewelry “Moments” – konseptutvikling for markedsføring og salg av ringer til forlovelse og giftemål.