KULTURENS KRAFT – kommunedelplan kultur for Arendal kommune 2017–2020. Digitalt dokument og fysisk publikasjon. Illustrert med elementer fra Arendal kommunes grafiske profil som vi har utviklet, samt foto av Liv Øvland m. fl..