Reklame i alle kanaler

Når det handler om å nå ut til flest mulig potensielle kunder, er det viktig å kommunisere samme budskap i mange kanaler.