Arendal Kulturhus

Målet med denne siden var å sørge for at brukeren på en rask og effektiv måte skal finne informasjon om kommende arrangementer, og  enkelt kunne bestille billetter. Kunden oppdaterer selv innhold. Vi sørger for vedlikehold og tar hånd om sikkerhet i tillegg til rådgivning innen digital markedsføring.

Nettsiden har et høyt antall besøkende med ca 200 besøk i snitt hver dag, året rundt. Trafikken økte betraktelig etter den ble lansert i januar 2016.

Se siden her: http://arendalkulturhus.no

Alu-design

Målgruppen for denne siden er skipsarkitekter, skipsverft, redere og andre som jobber med utvikling av skip og offshore-installasjoner globalt. Etter analyse av tidligere nettside fant vi ut at brukerne var mest interessert i produkt og kontaktinformasjon. Siden har derfor et stort fokus på dette. Vi har ansvar for sikkerhet og oppdateringer av siden. I tillegg hjelper vi med promotering av nettsiden via nyhetsbrev og kampanjer på Facebook.

Se siden: https://alu-design.no

Furøya

Dette er en side som vi har utviklet på oppdrag fra Furøya IKS.
Målet med siden er å informere om Tvedestrand Kommunes mest populære friluftsområde, historikk, naturkvaliteter og opplevelser. Nettsiden informerer også om hvordan man kommer dit, fasiliteter og arrangementer på øya. Det er lagt stor vekt på det visuelle. I stor grad er det vi som har stått for foto og tekstinnhold, men kunden oppdaterer selv aktuell info.

Se siden her: www.furoya.no

NC Christophersen

NC Christophersen er en  overordnet side for NC Christophersen hvor målgruppen er gullsmeder i Norge, altså ikke forbruker. Nettsiden presenterer firma og alle sine brands. Noe av det viktigste ved siden er mediebanken hvor alle gullsmedene kan gå inn å laste ned kampanjemateriell til egne kampanjer i butikk, lokalaviser og på sosiale medier. I tillegg er siden koblet til en nettbutikk for gullsmedene hvor de kan kjøpe varer til butikk. Vi har ansvar for oppdateringer og vedlikehold av siden.

Se siden her: https://ncchristophersen.no

Pan Jewelry – NC Christopheresen

For NC Christophersen har vi også utviklet flere sider på brands. Den største av disse er merkesiden for Pan Jewelry. Målgruppen for siden er forbruker og her presenteres Gull og sølvproduktene under brandnavn Pan Jewelry og er linket til alle forhandlerene i Norge.

Se siden her: https://panjewelry.no

Centre for Coastal Research (CCR)

Vi utviklet en løsning med design og funksjonalitet innenfor de krav og ønsker forskningsmiljøet ved UIA ønsket. Nettsidensidens målsetting var å informere om forskning  og forskningsresultater og å være en base for informasjon om forskningsprogram og publikasjoner knyttet til marin forskning. CCR er etablert av UiA i samarbeid med Universitetet i Oslo, Havforskningsinstituttet, GRID-Arendal, NIVA og Høgskolen i Telemark. Målet er at dette synergiske initiativet skal heve kvaliteten på forskning og utdanning innen marinbiologi ved deltakende institusjoner.

Patentec

Patentec AS er et lite grundeselskap som holder på med å utvikle en forbrenningsmotor som forbrenner langt mindre energi og forurenser langt mindre en dagens forbrenningsmotorer. Vi fikk i oppdrag å lage en lite side som beskriver teknologien.

Se siden her: https://patentec-as.com

Einar Johnsen eiendom – Grandgården

Nettsiden er en del av en større markedsføringspakke for salg av leiligheter på Grandgården ytterst på Langbryggen i Arendal. Hovedmålet med siden var å gi en bred og fyldig presentasjon av prosjektet og den enkelte leilighet i form av tekst og bilder. Videre skulle det være enkelt å finne prislister, budskjema osv, og komme i kontakt med selger. Trafikken inn til siden ble skapt med kampanjer på Facebook + nyhetsbrev, samt søkemotoroptimalisering av siden.  Kampanjesiden ble lagt ned etter at salget var avsluttet.

HSH/ Arendal Eiendom KF – Magiske Marisberg

Barnas Bydel – Magiske Marisberg er et boligfelt på Tromøy med spesielt fokus på barnefamilier. Kommunen og utbyggerne har satt seg som mål å skape noe helt nytt i Arendal kommune, den beste bydelen å bo og vokse opp i. Nettsiden som er utviklet har som mål å være den viktigste kommunikasjonskanalen i salg og markedsføring og er landingsside for alle kampanjer på nett og sosiale medier. Siden er tilrettelagt for at flere utbyggere kan kommunisere på siden. Den inneholder foruten presentasjon av boliger og tomter en blogg hvor det skrives om relevant informasjon for brukerne som markedsføres gjennom sosiale medier

Se siden her: https://magiskemarisberg.no

Raet Nasjonalpark

Raet Nasjonalpark Når Raet ble nasjonalpark så var vi så heldige med å få oppdraget med å utvikle nettsiden. Denne ble malen for flere nasjonalparker som jomfruland nasjonalperk og Oksøy/ Ryvingen landskapsvernområde. Siden har mye innhold og funksjoner – en levende og informativ side for publikom

Se siden her: https://raetnasjonalpark.no

Jomfruland Nasjonalpark

Nettside rettet mot publikum med relevant innnhold og funksjoner – en levende og informativ side for publikum

Se siden her: https://jomfrulandnasjonalpark.no

Oksøy – Ryvingen Landskapsvernområde

Nettside rettet mot publikum med relevant innnhold og funksjoner – en levende og informativ side for publikum

Se siden her: https://vorf.no

Air Products AS

Air Products er verdensledende på gassprosesseringssystemer for skip, offshore og landbasserte virksomheter. Målgruppen for nettsiden til Air Products er medarbeidere i andre virksomheter (BtoB). Hovedvekten er lagt på presentasjon av produkter samt lett tilgangtil personer som jobber på salg , service og support samt relevant teknisk info og veiledning til kundeene som ligger på passordbeskyttede sider.

Se siden her: https://www.airproducts.no

Einar Johnsen Eiendom AS

Nettsiden til Einar Johnsen har som hovedhensikt å presentere alle eiendommer og leiligheter som selskapet tilbyr markedet. Den viktigste funkjsonen med siden er at den fungerer som landingsside for alle kampanjer på soiale medier for prosjekter er til leie eller salg.

Se siden her: https://ejeiendom.no

Sørco AS

Nettsiden til sørco har som hovedhensikt å presentere alle eiendommer og leiligheter som selskapet tilbyr markedet. Ledige lokaler, nyhetene og prosjekter har fått en sentral plass på forsiden. Den viktigste funkjsonen med siden er at den fungerer som landingsside for alle kampanjer på soiale medier for prosjekter er til leie eller salg.

Se siden her: https://sorco-as.no

Høst Helse AS

Høst Helse er en nylig etablert tverrfaglig klinikk bestående av kiropraktor og fysioterapeut. Nettsiden presenterer ansatte og tilbud samt online timebestilling som har fått en sentral plass

Se siden her: www.hosthelse.no

Vitensenteret – Sørlandet

Vi fikk oppdraget med å utvikle ny nettside for Vitensenter Sørlandet. Sidens målgruppe er vitebegjærlige barn i alle aldre. Unikt for denne siden er at man kan velge Arendal eller Krisitiansand og har en rekke filtreringsmuligeheter på informasjonen

Se siden her: https://vitensor.no