Forskningsformidling

Vår tekstforfatter har vært engasjert som informasjonsmedarbeider for InterReg-prosjektet «Bærekraftig sjøkrepsfiske i Skagerrak og Kattegat» – et skandinavisk oppdrag i samarbeid med Havforskningsinstituttet og forskningsinstitusjoner i Sverige og Danmark.

Formidlingsprosjektet har resultert i flere presseoppslag, mange bilder, samt innhold på prosjektets hjemmeside. Vi har også designet prosjektets logo.

Web Analytics