3D illustrasjoner

3D-illustrasjoner skaper en fotorealistisk illusjon av hvordan et bygg vil se ut når det er ferdig – lenge før bygget er påbegynt på byggeplassen. 3D-illustrasjoner kan også gi realistiske bilder av hvordan et produkt som foreløpig er på idéstadiet kan se ut når det er ferdig produsert. Med utgangspunkt i skisser eller konstruksjonstegninger, bygges 3D-illustrasjonen med det detaljnivået som er ønskelig – og plasseres i det riktige miljøet.

Web Analytics