Arendal Kommunale Pensjonskasse (AKP)

Målet var å utvikle en nettside som var brukervennlig, oversiktlig og intuitiv å bruke.

I likhet med alle våre nettsider er også denne mobiltilpasset.

Målet var å utvikle en nettside som var brukervennlig, oversiktlig og intuitiv å bruke.
I likhet med alle våre nettsider er også denne mobiltilpasset.

Siden inneholder all nødvendig informasjon som medlem av pensjonskassa har behov for.

Du finner blant annet elektroniske søknadsskjema på alle pensjonstypene som gjør det enklere å søke om de ulike tjenestene og enklere for pensjonskassa å behandle.

Siden inneholder all nødvendig informasjon som medlem av pensjonskassa har behov for.
Du finner blant annet elektroniske søknadsskjema på alle pensjonstypene som gjør det enklere å søke om de ulike tjenestene og enklere for pensjonskassa å behandle.

Siden har også en nyhetsmodul der relevant informasjon kommuniseres til pensjonskassens medlemmer og arbeidsgivere.

Siden har også en nyhetsmodul der relevant informasjon kommuniseres til pensjonskassens medlemmer og arbeidsgivere.