Stor minnekonsert: 40 år siden Kielland-ulykkenNasjonal begivenhet i Arendal

Dette er en nasjonal begivenhet, som er lagt til Arendal, siden mange av de omkomne og overlevende kom fra Agder. Familiene til alle de berørte av ulykken ønskes spesielt velkommen!

Kronprinsparet er invitert. Fiolinist Arve Tellefsen, operasangerne Solveig Kringlebotn og Ludvig Lindstrøm, og skuespiller Kåre Conradi deltar, sammen med pianist Kjetil Bjerkestrand, artisten Hans Inge Fagervik, trompetisten Lucas Fagervik, musikerne Peter Haltorp, Arild Nyborg og Merete Haslund. I tillegg spiller Agder Kammerorkester under ledelse av Tim Harry Blomberg, og det blir sang av et prosjektkor under ledelse av Hans Jakob Epland.

Kåre Conradi vil lese fra de overlevendes og etterlattes historier. Dykkerne som hentet opp de døde skal takkes av barnebarn til de omkomne.

Konserten er gjennomgående en alternering mellom musikk, sang og opplesning, der de fleste tekstene er oljearbeidernes egne, sterke beretninger fra like før, under og etter ulykken.

Arrangøren, som er Kielland-nettverket, har i en årrekke arbeidet for å oppnå ny gransking av årsakene til ulykken, på vegne av alle etterlatte og overlevende. Hovedmålet for dette arbeidet ble nylig nådd, i og med at Stortinget har gitt Riksrevisjonen i oppdrag å granske Alexander L. Kielland-ulykken på nytt. Ulykken er til dags dato Norges største arbeidsulykke, der 123 omkom og 89 overlevde.

Produsent: Merete HaslundDato_ukonvertert: 2021-10-21T19:00:00+02:00

Dato Full: 21. October 2021 19:00

Dato Kun: 21. October 2021

Klokka: 19:00

Pris fra: 200

 

Sted: Arendal Kulturhus
Sal: Store Torungen
Dato: